Forsideartikel i Det Grønne Område tirsdag d. 26. juni 2001
streg
Kohavevej i Trørød
Ingen fartdæmpning på Kohavevej i år

Teknik og miljøudvalgets indstilling væltet. Nu skal trafikken først diskuteres til januar.


Af Katrine Wied
SØLLERØD: Der bliver ingen forhindringer for bilisternes tryk på speederen på Kohavevej i Vedbæk i denne omgang. Kommunalbestyrelsen i Søllerød vedtog i sidste uge at udsætte beslutningen om fartdæmpning til januar for at få en grundigere analyse af behovet både på Kohavevej og andre veje, der er belastede af trafik.
Teknik- og miljøudvalgets formand Vibeke Peschardt (R) var ellers klar til at beslutte en såkaldt blød fartdæmpning på Kohavevej med indsnævringer ved hjælp af sideheller på strækningen fra Gl. Holte Kirke til Ellesletten. Vibeke Peschardt påpegede på kommunalbestyrelsesmødet i onsdags, at trafikken er steget med 50 pct. fra 1989-99.
- Vi har gennem mange år fået klager over, at bilisterne kører for stærkt på Kohavevej. Politiets undersøgelser viser, at 15 pct. kører over 67 km/t, og det er et problem. Jeg mener, at de biler skal stoppes, siger Vibeke Peschardt.

Venstre imod

   Men den holdning er Venstre ikke enig i, og Knud Schultz havde derfor hævet beslutningen fra teknik- og miljøudvalget til kommunalbestyrelsen.
- Der har kun været to uheld på Kohavevej på fem år. Det kan ikke begrunde, at vi laver tryghedsskabende fartdæmpning, siger Knud Schultz.
Knud Schultz henviser til Søllerød Kommunes trafik- og miljøhandlingsplan, der kræver, at der skal være et sikkerhedsproblem, før man griber ind med heller og bump.
Ændringsforslag
    Venstre mener, at det er problematisk kun at dæmpe trafikken på Kohavevej uden at sammenligne med de andre veje i kommunen, hvor der også køres for stærkt. Borgmester Erik Fabrin (V) stillede derfor et ændringsforslag til beslutningen om sideheller på Kohavevej. Han foreslog, at udsætte afgørelsen til januar for at få en grundigere analyse af trafikken og en diskussion af, om det er nødvendigt at ændre hele trafik- og miljøhandlingsplanen.
- Det handler om ligebehandling. Bilerne kører også for stærkt på de andre trafikveje. Vi skal reagere på en vedtaget politik, så det ikke går ud over andre, at beboerne på en enkelt vej taler engageret for deres egen vej, siger Erik Fabrin med henvisning til beboere på Kohavevej, der har lavet en hjemmeside for at fremme deres synspunkt og var mødt talstærkt op i byrådssalen.
Det blev derfor ændringsforslaget, der kom til afstemning i byrådssalen. Det Radikale Venstre, de Konservative og Tobias Bøggild stemte imod at udsætte afgørelsen til januar. Mens Socialdemokratiet, der havde stemt ja til Kohavevejs trafikdæmpning i teknik- og miljøudvalget, skiftede mening og stemte ja til at udsætte afgørelsen sammen med Venstre.
Selve forslaget om trafikdæmpning på Kohavevej kom ikke til afstemning, selv om Vibeke Peschardt også ønskede en afstemning om det konkrete forslag.