Sidste nyt
Teknik- og Miljøudvalget vedtog på mødet d. 14. maj at:
- etablere cykelsti på den nordlige side mellem Skelstedet og børnehaven,
- etablere cykelbane på den sydlige side fra kirken til engen, og
- udlægge nyt støjsvagt slidlag (incl. rødbrune cykelbaner).
Udførelsen skal foretages snarest i indeværende år.
Læs referatet ...

Forberedelserne til at forny slidlaget på vejbanen er tilsyneladende allerede begyndt.

streg
Kommunalbestyrelsens mål
Målene omfatter præventive og
trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger og forbedring af de bløde trafikanters forhold især på skoleveje.
Uddrag af Trafik- og Miljøhandlingsplan 1996-2005.

Læs mere ...
streg
Kohavevej på forsiden ...
Det Grønne Område skriver om kommunalbestyrelsens vedtagelse.
Læs artikel ...
streg
... og på bagsiden

SØLLERØD: Beboerne omkring Kohavevej er ikke begejstrede: farten er for høj, forholdene for cyklister er utrygge, og vejbelægningen er støjende. For at belyse dette spørgsmål og for at skabe opmærksomhed om den politiske behandling af forslaget om trafiksanering af vejen har beboerne besluttet at oprette hjemmesiden www.kohavevej.dk.

streg
streg
Kohavevej i Trørød
Kohavevej som skolevej
I 30 år har Trørødskolen ligget  for enden af Kohavevej. Stadigt flere benytter Kohavevej til og fra skole. Dette bekræftes af kortet fra Teknisk Forvaltning, hvoraf det fremgår at Kohavevej er en betydelig skolevej, også for mange andre end vejens beboere.
Hvorfor kan Kohavevej ikke anerkendes som skolevej på lige fod med andre skoleveje i kommunen?
Der kører mange biler på Kohavevej hver dag. På Kohavevej er der næsten ingen cykelstier.
I trafik- og miljøhandlingsplanen har kommunalbestyrelsen lagt vægt på forbedring af trafikmiljøet på skoleveje.
Hvornår får Kohavevej samme behandling som de andre skoleveje i kommunen med samme trafikbelastning?
Cykelstier i begge sider i hele vejens længde.
Se kortet over skoleveje ...
streg
Vej- og sommerfest for
Kohavevejs beboere

Alle beboere på Kohavevej er inviteret til vej- og sommerfest d. 15. juni. Den store grill er tændt til de medbragte specialiteter. På buffeten venter spændende tilbehør.
Se billeder fra 2000 ...

streg


 

Velkommen til Kohavevej
på Internettet

Der er mange meninger om forholdene på Kohavevej. På dette sted er det planen at samle information om de løbende aktiviteter for at øge trygheden for brugerne og forbedre miljøet ved vejen.
Abonnér på nyhedsbrevet og få tilsendt en e-mail når der sker nyt i sagen om Kohavevej.

streg
Skal Skelstedet lukkes?
Lukningen giver mere (tung) trafik på Kohavevej. Læs mere ... 
streg
TOP 10
Kohavevej er med i toppen når det drejer sig om politiets TOP 10 over de veje i politikredsen, hvor flest noteres for at køre for stærkt.
Læs mere ...
NYHEDSBREV


Tilmeld       Afmeld

LÆSERBREVE
Skriv til Kohavevej.dk og få din mening frem her.
LINKS
Besøg Ellekrogens beboere
streg
Se Kohavevej fra luften
streg