Med tanke på det kommende valg til kommunalbestyrelsen kan det være interessant at huske hvem der ubetinget støttede og hvem der modarbejdede forslaget om fartdæmpning af Kohavevej.
(TMU=Teknik- og Miljøudvalget)
Støttede forslaget:
Vibeke Peschardt (B) TMU
Ann Sofie Orth (C) TMU
Jørgen Nørgaard (C) TMU
Hanne Gerner (C)
Birgitte Schjerning Povlsen (C)
Tobias Bøggild (-)
Modarbejdede forslaget:
Knud Schultz (V) TMU
Anne-Marie Wivel (V) TMU
Birgit Tystrup (V) TMU
Erik Fabrin (V)
Inge Dahl-Sørensen (V)
Erik Mollerup (V)
Lisbet Riis (A) TMU
Birgitte Hamborg (A)
Jens Bruhn (A)
streg
Pressemeddelelse fra de konservative:
"Det Konservative Folkeparti støtter forslaget om at lave sideheller på Kohavevej, så farten kommer ned på de lovmæssige 50 km/t", siger Ann Sofie Orth, konservativt medlem af Søllerød kommunes tekniske udvalg.

"Vi betragter sagen som et ganske særligt problem. Der er et markant krav i lokalområdet for at få denne fartdæmpning", siger Ann Sofie Orth og fortsætter:

"Vi finder, at de sideheller, der skal laves, er udtryk for en god afvejning mellem på den ene side sikkerheden på vejen og på den anden side trafikafviklingen. Løsningen er udtryk for, at vi anerkender dét lokale problem,  men at vi samtidig bruger den mindst indgribende foranstaltning, i
modsætning til f.eks. bump. Vi håber, at saneringen af Kohavevej vil medvirke til, at forældre i området ikke vil være nervøse for at sende deres børn ud i trafikken."

Torsdag den 31. maj 2001
streg
Beboermøde
Beboerne på Kohavevej holdt møde d. 18. juni med 25-30 deltagere. På mødet blev forslaget til forbedring af forholdene på Kohavevej gennemgået og debatteret. Der var tilfredshed med at der er ved at ske noget. Trørød Grundejerforenings og Grundejerforeningen Ellekrogen's arbejde for sagen igennem en årrække blev påskønnet. Mange fortalte om farlige og ubehagelige situationer på vejen og om egne erfaringer med at gøre politikere, myndigheder og offentligheden opmærksomme på problemerne. Under mødet fremkom mange forslag til forbedring af forholdene ved vejen og aktiviteter der kan skabe opmærksomhed om sagen. Der blev taget skridt til at lave en forening. Der var opbakning til at forsætte arbejdet med at skabe rimelige forhold for vejens brugere og beboere.
streg
streg
Kohavevej i Trørød
"Kohavevej er et utrygt, men ikke et usikkert sted"
Formanden for teknisk udvalg Vibeke Peschardt i Det Grønne Område d. 25. april 2000.
streg
Fartkampagne
Skal fartkampagner kun handle om døde og lemlæstede mennesker? Hvorfor ikke appellere til bilisterne om at tage hensyn til andre trafikanter og beboere i området de passerer. Her er nogle forslag:
 

CYKLISTER
PÅ VEJEN

KØR
FORSIGTIGT

 

 

BOLIGER
VED VEJEN

VIS
HENSYN

 

streg
TOP 10
Lyngby Politi har udpeget følgende 10 vejstrækninger i Lyngby-Taarbæk og Søllerød, hvor flest bilister bliver taget for at køre for stærkt:
  • Gøngehusvej
  • Kohavevej
  • Strandvejen
  • Øverødvej
  • Rundforbivej
  • Kongevejen
  • Klampenborgvej
  • Helsingørmotorvejen
  • Lyngby Omfartsvej
  • Lundtoftevej/Kulsviervej
(Lokal-Posten 27. juli 2000)
streg

. . . og en klassiker, som sikkert mange husker:
Giv dig tid
NYHEDSBREV


Tilmeld       Afmeld

streg
Skal Skelstedet lukkes?
Lukning af Skelstedet ved Langhaven giver øget sikkerhed for gående og cyklende til Trørødskolen, men også mere (tung) trafik på Kohavevej.
Forslaget drøftes i forbindelse med prioritering af trafiksaneringsmidler.
Ref. TMU-referat d. 15.8.2000
 
streg